Nasi partnerzy
Oferujemy wiaty rowerowe, stojaki, barierki drogowe.
Zapraszamy na www.Pro-City.pl.
Nasza oferta to produkty francuskiej marki PROCITY.
Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon Funkcje gowy państwa

Funkcje gowy państwa peni Prezydent Rzeczypospolitej, wybierany przez Sejm na okres siedmiu lat bezwzględną większością gosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posów. On też powoywa premiera, a na jego wniosek innych czonków rządu. Za swoje czynności nie by on odpowiedzialny ani parlamentarnie, ani cywilnie. Podejmowane przez niego akty prawne dla swej ważności wymagay podpisów premiera i waściwego ministra (instytucja kontrasygnaty). Prezydent móg natomiast ponosić odpowiedzialność konstytucyjną. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej piastowa Bolesaw Bierut. Jego pozycja polityczno-prawna wynikaa nie tylko z przepisów Konstytucji Lutowej, lecz także z tego faktu, że by on jednym z przywódców PPR, a następnie od grudnia 1948 r. przywódcą PZPR.

Nową instytucją bya Rada Państwa. W jej skad wchodzi Prezydent Rzeczypospolitej jako jej przewodniczący, Marszaek i wicemarszakowie Sejmu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w czasie zaś wojny także Naczelny Dowódca Wojska Polskiego. Sejm móg powoać w skad Rady Państwa, na jej jednomyślny wniosek, dalszych czonków. Bya ona swego rodzaju kontynuacją byego Prezydium KRN, skoro wynikające z dotychczasowego ustawodawstwa kompetencje tego organu należay w okresie Sejmu Ustawodawczego waśnie do Rady Państwa. W szczególności Rada Państwa sprawowaa nadzór nad radami narodowymi, częściowo nad rządem oraz nad NIK.

Comments are closed.