Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon Ogólne wiadomości o prawie konstytucyjnym

imgprawa konstytucyjnego w tym znaczeniu jest ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy państwa. W danym przypadku, normy prawa konstytucyjnego przeciwstawiamy innym gałęziom prawa, takim jak prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe itp. Kryterium wyróżniającym prawo konstytucyjne od innych gałęzi prawa nie jest szczególna moc norm prawa konstytucyjnego, gdyż pod tym względem są one Read the rest of this entry »

postheadericon POJĘCIE KONSTYTUCJI

imgNa wstępie należy uczynić uwagę, że w zasadzie cały ten rozdział poświęcony jest rozważaniom ogólnym, dotyczącym konstytucji jako ustawy zasadniczej w państwie, i że tym samym nie dotyczy on wyłącznie obecnie obowiązującej Konstytucji PRL. Charakterystyce ogólnej naszej Konstytucji, dokonanej zresztą w świetle ustaleń przyjętych w tym rozdziale, poświęcony będzie paragraf ostatni rozdziału Read the rest of this entry »

postheadericon PODSTAWOWE REFORMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Socjalistyczny charakter rewolucji ludowo-demokratycznej w Polsce po wyzwoleniu, począwszy od 22 lipca 1944 r., wyraża się nie tylko w tym, ze od tego czasu wadzę przejęy nowe siy spoeczne, waśnie klasy pracujące na czele z klasą robotniczą i reprezentujące je partie polityczne. a więc nie tylko w skadzie KRN i PKWN oraz innych podstawowych nie bray udziau w gosowaniu także osoby wspódziaające z podziemnymi organizacjami faszystowskimi lub bandami. Czynne prawo wyborcze przysugiwao osobom, które w dniu wyborów ukończyy 21 lat, bierne – 25 lat. Decyzją Państwowej Komisji Wyborczej biernego prawa wyborczego mogy być pozbawione osoby, które w okresie okupacji, zajmując kierownicze stanowiska w kraju lub na emigracji, przeciwdziaay walce zbrojnej z okupantem. Listy kandydatów w okręgach zgaszay nieformalne grupy obywateli w liczbie co najmniej 100 wyborców, zamieszkaych w danym okręgu wyborczym. Obok okręgowych list kandydatów byy też listy państwowe, prawo zgaszania których miay nieformalne grupy obywateli w liczbie co najmniej 500 z dwóch okręgów wyborczych, po co najmniej 250 wyborców z każdego okręgu.

Read the rest of this entry »

postheadericon GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ

Konstytucja rzeczywista istnieje w każdym państwie. Nie może być inaczej, skoro pod tym pojęciem rozumiemy układ si politycznych w państwie, jak mówi W. Lenin – układ si w walce klasowej. W każdym bowiem społeczeństwie zorganizowanym w państwo jakiś układ si politycznych zawsze istnieje. Read the rest of this entry »