Nasi partnerzy
Oferujemy wiaty rowerowe, stojaki, barierki drogowe.
Zapraszamy na www.Pro-City.pl.
Nasza oferta to produkty francuskiej marki PROCITY.
Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon Panowanie określonej klasy spoecznej

Jak powiedzieliśmy, panowanie określonej klasy spoecznej polega na dogodnym dla niej uregulowaniu kwestii wasności środków produkcji. Odnosi się to także i do panowania ludu pracującego w państwie socjalistycznym. Jego wadza polega przede wszystkim na tym, że prawo i aparat państwowy wyrażają i realizują jego interesy i wolę, jak też że ludzie żyjący z pracy wasnej i spoecznie pożytecznej posiadają wszelkie prawa obywatelskie. Nie znaczy to jednak, że wszyscy ludzie pracy w jednakowym stopniu biorą udzia w sprawowaniu wadzy państwowej. I tu dochodzimy do stwierdzenia podziau ludu na lud bierny i lud czynny, na tych, w których interesie wadza jest sprawowana, i tych, którzy faktycznie, w ten czy inny sposób, w mniejszej lub większej mierze, biorą czynny udzia w sprawowaniu wadzy, którzy w odpowiednim zasięgu terytorialnym i rzeczowym wpywają na ksztatowanie się woli organów państwowych. Podobnie jak w poprzednich systemach, tak i w państwie socjalistycznym dyktaturę sprawuje w istocie rzeczy nie caa klasa panująca, tj. nie wszyscy ludzie pracy, lecz jedynie lud czynny, jak mówi W. Lenin – lud rewolucyjny. W praktyce różny jest przecież stopień wpywu na ksztatowanie się woli państwa w przypadku różnych grup spoecznych i jednostek, a zależy to też od różnych historycznie uksztatowanych czynników. Jako gówne z nich można wskazać wytworzoną w ciągu wieków psychologię spoeczną oraz poziom wiedzy ludności, tak ogólnej, jak i przede wszystkim w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania spoeczeństwa. W państwie socjalistycznym jednak nie ma żadnych prawnych ograniczeń w przyciąganiu ludzi pracy do udziau w sprawowaniu wadzy państwowej

Comments are closed.