Nasi partnerzy
Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
Oferujemy wiaty rowerowe, stojaki, barierki drogowe.
Zapraszamy na www.Pro-City.pl.
Nasza oferta to produkty francuskiej marki PROCITY.
Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon Pojęcie suwerenności jako wadzy najwyższej

Pojęcie suwerenności jako wadzy najwyższej, nie opartej na prawie, niezależnej od jakiegokolwiek prawa, także prawa ustanowionego przez suwerena, jest znane w literaturze od dawna. Twórcą nowożytnej teorii suwerenności by J. Bodin (1530 – 1596), zwolennik suwerenności monarchy i państwa centralistycznego, który swoje poglądy w tej sprawie wyoży w pracy Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej (w szczególności w księdze I w rozdziale VIII „O suwerenności”). Pisa on tam m. in., że „jeśli tedy książę suwerenny nie jest związany prawami swych poprzedników, to o wiele mniej będzie związany ustawami i ordonansami, jakie sam ustanawia, albowiem można wprawdzie otrzymywać prawo od drugiego, ale z natury jest niemożliwym, aby ustanawiać prawa dla samego siebie, podobnie jak nakazywać sobie rzecz, która zależy od wasnej woli”, a to zresztą zgodnie ze starą zasadą, że „nie może istnieć zobowiązanie, które zależy od woli przyrzekającego”. Poglądy takie gosi też T. Hobbes (1588- 1679), który w swym Lewiatanie (w części II, w rozdziale XXVI „O prawach państwowych”) pisa, że suweren, czy będzie nim zgromadzenie, czy jeden czowiek, będąc jedynym prawodawcą, ma możność znoszenia wszelkich praw i ustanawiania nowych, co więcej, nikt inny poza nim nie może znieść prawa obowiązującego, sam jednak „nie jest poddany prawom państwowym. Mając bowiem moc, by tworzyć i znosić prawa, może on, gdy mu się to podoba, zwolnić się z tej zależności od prawa przez zniesienie tych praw, które mu sprawiają kopot, i przez ustanowienie nowych

Comments are closed.