Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon Przejaw zasady internacjonalizmu

Przejawem zasady internacjonalizmu w dziedzinie stosunków wewnętrznych są postanowienia zawarte w art. 67, 81 i 95 Konstytucji, określające zasadę równości obywateli PRL, m. in. bez względu na ich narodowość i rasę, we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, spoecznego i kulturalnego. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczanie w prawach obywateli ze względu na ich narodowość czy rasę, jak też szerzenie nienawiści lub pogardy wobec innych narodowości czy ras, wywoywanie waśni albo poniżanie czowieka ze względu na różnice narodowości czy rasy Konstytucja PRL traktuje jako zakazane i podlegające karze. Mamy tu zarazem nakaz prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie oświaty i kultury, zmierzającej do wychowania obywateli w duchu internacjonalizmu.

Przejawem zasady internacjonalizmu proletariackiego jest też postanowienie art. 88 Konstytucji, zgodnie z którym Polska Rzeczpospolita Ludowa udziela azylu obywatelom państw obcych prześladowanym za obronę interesów mas pracujących, walkę o postęp spoeczny, dziaalność w obronie pokoju, walkę narodowowyzwoleńczą lub dziaalność naukową.

Comments are closed.