Nasi partnerzy
Oferujemy wiaty rowerowe, stojaki, barierki drogowe.
Zapraszamy na www.Pro-City.pl.
Nasza oferta to produkty francuskiej marki PROCITY.
Polecamy
Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon Sformuowania Konstytucji, dotyczące znaczenia sojuszu robotniczo-chopskiego

Wskazane sformuowania Konstytucji, dotyczące znaczenia sojuszu robotniczo-chopskiego, przodującej roli klasy robotniczej oraz spójni gospodarczej między miastem i wsią, są w gruncie rzeczy stwierdzeniami sprawdzalnych socjologicznie faktów, które mają miejsce bez względu na sformuowania konstytucyjne. Urządzenia chłodnicze. Tkwią w nich jednak zarazem pewne normy prawne, określające politykę naszego państwa, realizowaną tak przez naczelne, jak i terenowe organy wadzy i administracji państwowej, politykę zmierzającą do staego umacniania sojuszu robotniczo-chopskiego jako podstawy wadzy ludu pracującego, do stopniowej likwidacji zacofania wsi i w konsekwencji stopniowej likwidacji sprzeczności między miastem a wsią.

Urządzenia chłodnicze
http://iceberg.com.pl
Urządzania chłodnicze, agregaty skraplające i inne.
Zapoznaj się z ofertą firmy Iceberg.

Zgodnie z ideologią marksistowsko-leninowską, obalenie panowania burżuazji i zbudowanie spoeczeństwa socjalistycznego może być dzieem klasy robotniczej. Jednak, szczególnie w spoeczeństwach o wielkiej liczebności klas pośrednich, sowem – w spoeczeństwach chopskich, swej misji dziejowej „grabarza kapitalizmu” proletariat nie może wypenić bez utrzymania ścisej wspópracy szczególnie z chopstwem pracującym. Jest wielką zasugą W. Lenina, że przygotowując proletariat Rosji do rewolucji socjalistycznej i zdobycia wadzy, teoretycznie uzasadni konieczność i zarazem możliwość udziau w niej chopstwa pracującego jako sojusznika proletariatu, jak też wypracowa zasady waściwego uożenia stosunków w ramach sojuszu robotniczo-chopskiego. Wskazywa on wielokrotnie, że stosunki te powinny ukadać się na zasadzie dobrowolności i „koleżeńskiej” wspópracy między robotnikami l maorolnymi oraz średniozamożnymi chopami, przy jednoczesnym zwalczaniu tendencji spekulanckich, wypywających ze szczególnej sytuacji chopów jako posiadaczy, tendencji, których nosicielami są gównie bogaci chopi. W. Lenin wskazywa, że po to, aby zbudować socjalizm, a więc znieść klasy, nie wystarczy obalić obszarników i kapitalistów, trzeba także znieść różnice między robotnikiem a chopem, wszystkich uczynić pracownikami. Aby wykonać to drugie, bez porównania trudniejsze zadanie, zwycięski proletariat powinien urzeczywistniać’ następującą linię postępowania wobec chopstwa: odgraniczać chopa pracującego od chopa spekulanta, chopa żyjącego z pracy rąk wasnych od chopa-posiada- cza. W. Lenin wskazywa, że dyktatura proletariatu jest to szczególna forma sojuszu klasowego między proletariatem, awangardą ludu pracującego, a licznymi nieproletariackimi warstwami ludu pracującego, a więc sojuszu między klasami niejednakowymi pod względem ekonomicznym, politycznym, spoecznym i duchowym, a jednocześnie sojuszu mającego na celu zbudowanie ustroju socjalistycznego.

Comments are closed.