System partii dominującej

System partii dominującej, jaki istnieje np. w Indiach, polega na tym, że: a) spośród wielu partii jedna tylko odgrywa rolę dominującą, ma szanse na zdobycie wadzy i utrzymanie się przy niej