Nasi partnerzy
Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
Oferujemy wiaty rowerowe, stojaki, barierki drogowe.
Zapraszamy na www.Pro-City.pl.
Nasza oferta to produkty francuskiej marki PROCITY.
Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon Wewnątrz parlamentarna kontrola konstytucyjności ustaw

Wewnątrz parlamentarna kontrola konstytucyjności ustaw istnieje zawsze, także wówczas, gdy obok niej przyjęta jest również kontrola sądowa. Obowiązek badania projektów ustaw pod względem ich zgodności z konstytucją ciąży nie tylko na parlamencie jako organie uchwalającym ostatecznie ustawy, lecz także na podmiotach korzystających z inicjatywy ustawodawczej, na komisjach parlamentarnych, jak i na poszczególnych posach. Niekiedy powouje się komisje specjalne, których zadaniem jest waśnie wstępne badanie projektów ustaw pod omawianym tu kątem widzenia. Charakterystyczną cechą tej kontroli jest to, że tylko parlament orzeka ostatecznie o zgodności danej ustawy z konstytucją. Ustawa zwyka uchwalona przez parlament nie może być tu kwestionowana przez inne organy z powodu jej niezgodności z konstytucją. W konsekwencji w danym przypadku ustawy tak zgodne z konstytucją, jak i z nią niezgodne, obowiązują i są stosowane przez organy państwowe jednakowo. Oczywiście, także i w tym przypadku konstytucja obowiązuje i powinna być przestrzegana tak przez ustawodawcę, jak i przez inne organy, w praktyce jednak jej znaczenie jako dokumentu prawnego jest bezwzględnie mniejsze niż w przypadku stosowania równocześnie kontroli pozaparlamentarnej.

Comments are closed.