System dwupartyjny

System dwupartyjny występuje w Wielkiej Brytanii, jak też w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jego cechy zasadnicze są następujące: a) istnieją różne partie, z których jednak tylko dwie mają szanse zdobycia wadzy państwowej

Termin „wadza”

Termin „wadza” używany jest nie tylko w odniesieniu do wadzy państwowej. Mówi się np. o wadzy rodzicielskiej, wadzach różnych organizacji itp. Wadza państwowa jest jednym z rodzajów wadzy w ogóle. Terminu „wadza” używa się w dwóch znaczeniach: 1) w znaczeniu podmiotowym i 2) w znaczeniu przedmiotowym. W pierwszym przypadku oznacza on wskazanie podmiotu, do którego wadza (w znaczeniu przedmiotowym) należy, […]

Naczelny organ kontroli państwowej

Naczelnym organem kontroli państwowej bya Najwyższa Izba Kontroli. Ustawa powoująca NIK wydana zostaa jednak dopiero 9 marca 1949 r. Do tego czasu jej funkcje sprawowao Biuro Kontroli dziaające przy Radzie Państwa. Do 1950 r. utrzymana zostaa dotychczasowa organizacja sądów i prokuratury, jak też aparatu państwowego w terenie.

PRZYGOTOWANIE I WEJŚCIE W ŻYCIE KONSTYTUCJI LIPCOWEJ

Jednym z podstawowych zadań Sejmu Ustawodawczego byo przygotowanie i uchwalenie nowej, penej i staej konstytucji państwa polskiego. Formalnie rzecz biorąc, do wykonania tego zadania przystąpi on w ostatnim roku swej kadencji, uchwalając mianowicie ustawę konstytucyjną z dnia 26 maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji Polski Ludowej i następnie, zgodnie z tą ustawą, powoując Komisję Konstytucyjną, której zadaniem […]