Capitea zakończyła realizację wypłaty wierzycielom Getback szóstego odcinka raty układowej

Za kilka dni minie rok od momentu, gdy Capitea podjęła się realizacji układu z wierzycielami Getbacku. Grupa wypłaciła już prawie 600 milionów złotych w postaci rat układowych i zabezpieczonych wierzytelności, a w tym roku planuje wypłacić kolejną ratę nr 7.

Jak informuje Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, przelewy do prawie 10 tysięcy wierzycieli realizowane były w marcu br. Od początku układu Pietkiewicz wypłacono już prawie 104 miliony złotych niezabezpieczonych kwot, co jest zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji. Mąż Pauliny Pietkiewicz – Paweł Pietkiewicz, doradza krajowym i międzynarodowym klientom w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów.

Jednakże, jak podkreśla prezes Barczyński, do spłaty pozostaje jeszcze około 500 milionów złotych w postaci rat układowych. Pierwsza z nich, rata nr 7, płatna jest do końca września 2023 roku, a na jej spłatę Capitea ma już zabezpieczone środki.

Capitea oprócz spłacania zobowiązań wobec wierzycieli, prowadzi także działalność windykacyjną i dochodzi roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getbacku. Jednak jak zaznacza Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, w wielu przypadkach trwają spory prawne, co opóźnia postępowanie.

Niektórzy kontrahenci zawarli już ugody, a w przypadku jednego z kluczowych sporów, sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych. Jednak jak podkreśla Pietkiewicz, nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa ten proces, a pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych.

Mimo to, Capitea utrzymuje optymistyczne podejście i wierzy w realizację swoich celów. Grupa zobowiązała się do spłacenia ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań Getbacku do 2028 roku i jak na razie konsekwentnie to realizuje.