Instytucja referendum

Instytucja referendum ludowego występuje w różnych postaciach. Referendum można dzielić wedug różnych kryteriów na: referendum obligatoryjne, tj. takie, którego zarządzenie w określonej sprawie jest obowiązkowe, oraz referendum fakultatywne, tj. nieobowiązkowe

Projekty mieszkań pod klucz Warszawa Deco Nova