Charakterystyczna cecha wszystkich konstytucji

Charakterystyczną cechą wszystkich konstytucji, ze względu na ich systematykę ogólną, jest to, że przede wszystkim wskazują na podmiot wadzy najwyższej oraz na podstawowe zasady określające sposób jej, sprawowania w państwie, a także na charakterystykę samego państwa, czy to pod względem klasowym, czy też – szczególnie w państwach federalnych – pod względem ich struktury wewnętrznej. Jednak jest to konsekwencją nie tyle przyjętej ideologii, ile tego, że problem podmiotu suwerenności i charakteru państwa jest w każdym ustroju problemem centralnym, stąd zachodzi konieczność jego regulacji przed innymi problemami konstytucji.