Naczelny organ kontroli państwowej

Naczelnym organem kontroli państwowej bya Najwyższa Izba Kontroli. Ustawa powoująca NIK wydana zostaa jednak dopiero 9 marca 1949 r. Do tego czasu jej funkcje sprawowao Biuro Kontroli dziaające przy Radzie Państwa. Do 1950 r. utrzymana zostaa dotychczasowa organizacja sądów i prokuratury, jak też aparatu państwowego w terenie.