Komisja Konstytucyjna

Powoana na podstawie ustawy konstytucyjnej z 26 maja 1951 r. Komisja Konstytucyjna skadaa się z czoowych przedstawicieli organizacji politycznych, zawodowych i spoecznych oraz przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, powoanych przez Sejm Ustawodawczy zarówno spośród posów, jak i spoza swego skadu. Na jej czele staną Prezydent Rzeczypospolitej jako jej przewodniczący. Zadaniem Komisji Konstytucyjnej byo: 1) przygotowanie wstępnego projektu konstytucji