Tryb zmiany konstytucji

Tryb zmiany konstytucji w zasadzie i z reguy jest ten sam, jaki by przyjęty przy jej uchwaleniu. Odgrywa tu rolę przecież to samo uzasadnienie ideologiczne i techniczno-legislacyjne, jakie byo przyjęte przy uchwalaniu konstytucji.

W zależności od przyjętego trybu zmiany konstytucji, w literaturze dzieli się konstytucje na: 1) konstytucje sztywne