Moc prawna postanowień konstytucji

Wszystkie postanowienia konstytucji mają taką samą moc prawną, jednakowo też powinny być przestrzegane przez ustawodawcę zwykego, nie wszystkie jednak mają to samo znaczenie z punktu widzenia regulacji ustroju politycznego i spoeczno-gospodarczego państwa. Znaczenie takich np. postanowień, jak: wadza najwyższa w państwie należy do narodu czy ludu pracującego, wadza ludu sprawowana jest przez organy przedstawicielskie, wszystkie organy państwowe dziaają na podstawie prawa i zgodnie z prawem, wadza najwyższa w państwie podzielona jest między trzy różne organy naczelne lub sprawowana jest wyącznie przez naczelny organ przedstawicielski itp., niewątpliwie jest bez porównania większe, niż takich postanowień, jak: parlament skada się z 444 czy 460 posów, rady wybierane są na okres trzech czy czterech lat, parlament zwoywany jest przez odpowiedni organ na sesje co najmniej dwa razy w roku itp. Zmiana postanowień pierwszego rodzaju oznacza w praktyce zmianę ustroju, zmiana postanowień rodzaju drugiego nie ma tego znaczenia, oznacza zaś tylko zwyką zmianę konstytucji, jej nowelizację. Postanowienia pierwszego rodzaju speniają rolę podstawowych zaożeń czy zasad naczelnych konstytucji. Dla swej realizacji wymagają one szeregu następnych postanowień, w których też znajdują swoje odzwierciedlenie. Postanowienia drugiego rodzaju mają natomiast charakter norm techniczno-organizacyjnych. Ich znaczenie polega na tym, że speniają rolę sużebną wobec norm pierwszego rodzaju, sużą mianowicie w określonym stopniu do ich realizacji. Nie znaczy to wcale, że są one nieważne, ich niedostatek bowiem może spowodować, że normy w wyższym stopniu określające ustrój polityczny państwa również nie będą należycie realizowane.