System wielopartyjny

System wielopartyjny funkcjonuje w wielu państwach burżuazyjnych Europy i Ameryki. Zasadnicze cechy tego systemu są następujące: a) istnieje wiele partii, w zasadzie jednak żadna z nich nie odgrywa roli dominującej