Kierownicza rola PZPR

Kierownicza rola PZPR wobec innych masowych organizacji spoecznych i aparatu państwowego ma miejsce w trzech zasadniczych paszczyznach. Realizowana jest ona mianowicie poprzez: 1) ustalanie linii dziaania tychże organizacji i organów państwowych, a tym samym i przez wpyw na uchwalane przez: nie programy dziaania