SYSTEMATYKA KONSTYTUCJI

Postanowienia konstytucji nie są w niej zamieszczone w dowolnej kolejności, lecz wedug pewnych zaożeń, są zawsze w odpowiedni sposób i w miarę konsekwentnie uporządkowane. Przyjęte w trakcie przygotowywania projektu konstytucji zaożenia ideologiczno-polityczne i techniczno-legislacyjne określają m. in. systematykę konstytucji. Przez systematykę konstytucji należy rozumieć wewnętrzny ukad treści konstytucji, podzia jej postanowień na określone części, dziay, rozdziay, sekcje, artykuy itp., i umieszczenie ich w odpowiedniej kolejności. Rozróżnić tu można: 1) systematykę ogólną, wyrażającą się w odpowiednim ukadzie poszczególnych części i rozdziaów konstytucji