Techniczno-legislacyjne sposoby dokonywania zmian i nowelizacji konstytucji

Znane są dwa zasadnicze techniczno-legislacyjne sposoby dokonywania zmian i nowelizacji konstytucji. Pierwszy z nich polega na uchwalaniu, oczywiście w trybie przewidzianym przez samą konstytucję, poprawek do konstytucji, które stają się częścią samej konstytucji. W ciągu okoo 200 lat obowiązywania konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjęto ącznie 26 poprawek, z tym że pierwsze 10 poprawek, stanowiących tzw. kartę praw, wprowadzono w życie już w 1791 r. W ten również sposób wprowadzano zmiany do konstytucji jugosowiańskiej z 1963 r., do której do końca jej obowiązywania (1974) uchwalono 42 poprawki. Drugi sposób polega na uchwalaniu ustaw konstytucyjnych wprowadzających do zasadniczego tekstu konstytucji mniejsze czy większe zmiany lub uzupenienia, przy czym wskazane ustawy konstytucyjne ącznie z zasadniczym tekstem konstytucji po jego nowelizacji stanowią ustawę zasadniczą danego państwa. Ten waśnie sposób stosowany jest m. in. u nas, przy nowelizacji naszej konstytucji.