POJĘCIE KONSTYTUCJI

imgNa wstępie należy uczynić uwagę, że w zasadzie cały ten rozdział poświęcony jest rozważaniom ogólnym, dotyczącym konstytucji jako ustawy zasadniczej w państwie, i że tym samym nie dotyczy on wyłącznie obecnie obowiązującej Konstytucji PRL. Charakterystyce ogólnej naszej Konstytucji, dokonanej zresztą w świetle ustaleń przyjętych w tym rozdziale, poświęcony będzie paragraf ostatni rozdziału następnego. W rozważaniach tego rozdziału do Konstytucji PRL będziemy się odwoływać, ale tylko jako do przykładu konstytucji jako ustawy zasadniczej, „jeżeli będzie to konieczne dla lepszego zrozumienia zagadnień ogólnych.

Tags: ,