WEJŚCIE W ŻYCIE KONSTYTUCJI

Stosowanie konstytucji w praktyce zależy przede wszystkim od wejścia jej w życie, a zatem i od nabrania przez nią mocy obowiązującej. Uchwalenie konstytucji, czy to przez parlament czy to bezpośrednio przez lud w gosowaniu powszechnym, nie oznacza, że konstytucja z tym dniem wchodzi w życie i może być stosowana. Konstytucja, przynajmniej w przypadku niektórych swych postanowień, nie wchodzi w życie także z dniem jej podpisania przez upoważnione czy zobowiązane do tego osoby i ogoszenia jej dzienniku urzędowym. Z chwilą jednak jej ogoszenia w oficjalnym organie publikacyjnym może ona już obowiązywać (zazwyczaj też od tego czasu obowiązujące w praktyce) i w przypadku wielu swych postanowień może być stosowana. Jednak w tych przypadkach, gdy wejście w życie postanowień konstytucji uzależnione jest od powoania nowych organów państwowych, które do tego czasu nie byy przez prawo przewidziane i nie istniay, a także gdy jest ono uzależnione od wydania odpowiednich ustaw zwykych, musi sią rzeczy upynąć pewien okres, w którym obowiązująca już w caości konstytucja może być wprowadzona w życie, tj. w którym odpowiednie organy zostaną powoane, a odpowiednie ustawy zostaną wydane.