Kwestia nabrania przez konstytucję mocy obowiązującej

Kwestia nabrania przez konstytucję mocy obowiązującej, a następnie wejścia jej w życie, musi być uregulowana przez ustrojodawcę. Regulacja może nastąpić zasadniczo w dwojaki sposób: 1) w samej konstytucji, która w takim przypadku zawiera zwykle jako jeden z ostatnich rozdziaów „Przepisy przejściowe”, poświęcone waśnie regulacji omawianej tu problematyki