PRZYGOTOWANIE I WEJŚCIE W ŻYCIE KONSTYTUCJI LIPCOWEJ

Jednym z podstawowych zadań Sejmu Ustawodawczego byo przygotowanie i uchwalenie nowej, penej i staej konstytucji państwa polskiego. Formalnie rzecz biorąc, do wykonania tego zadania przystąpi on w ostatnim roku swej kadencji, uchwalając mianowicie ustawę konstytucyjną z dnia 26 maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji Polski Ludowej i następnie, zgodnie z tą ustawą, powoując Komisję Konstytucyjną, której zadaniem byo przygotowanie projektu konstytucji. Ujmując jednak tę rzecz z merytorycznego punktu widzenia, należy powiedzieć, że nowa konstytucja bya przygotowywana przez cay proces przemian zachodzących w ustroju politycznym i spoeczno-gospodarczym Polski począwszy od 1944 r., a więc nie tylko w okresie Sejmu Ustawodawczego, lecz także w okresie KRN.

Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdy idzie o jej treść, przygotowana bya przez caoksztat przemian dokonanych w toku zachodzącej u nas rewolucji ludowo-demokratycznej, utrwalającej elementy ustroju socjalistycznego, o których bya już mowa wyżej. Byy to gównie przemiany: 1) v/ zakresie systemu partyjnego, prowadzące do eliminacji partii opozycyjnych, do zacieśnienia wspópracy pozostaych partii demokratycznych i umocnienia kierowniczej roli PZPR jako partii marksistowsko- -leninowskiej w systemie frontu narodowego