Praworządność

Praworządność najkrócej można byłoby określić – zgodnie z etymologicznym znaczeniem tego terminu – jako rządy prawa. Nie byłoby to określenie jednak zupełnie ścisłe. Rzecz polega na tym, że język polski, w odróżnieniu od innych języków, nie oddaje najściślej istoty tego pojęcia.

Słowo „praworządność” w innych językach pochodzi od sowa „ustawa”, a nie od sowa „prawo”, jak w języku polskim. Tak np. odpowiednik polskiego sowa „praworządność” w języku francuskim brzmi: légalité, w języku rosyjskim – zakonnost’, w języku niemieckim -Gesetzlichkeit, w języku bułgarskim – zakonnostta, w języku czeskim – zakonnosta więc w każdym z podanych przypadków pochodzi od sowa „ustawa”, a nie od mniej ścisłego sowa „prawo”. Definiując zatem praworządność jako rządy prawa należy mieć na względzie, że są to: 1) rządy prawa w znaczeniu norm prawnych, tj. zasad postępowania wskazanych w tychże normach podmiotów obowiązków