Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej pomocy, zachęcamy do zgłaszania się drogą mailową – kancelaria@spks.org.pl.