POJĘCIE USTROJU POLITYCZNEGO

Pod pojęciem ustroju politycznego należy rozumieć caoksztat zasad określających polityczną, tj. państwową organizację spoeczeństwa. Organizacja ta, w przeciwieństwie do organizacji przedpaństwowej, tj. rodowej, różni się nie tylko terytorialnym, a nie narodowym, podziaem ludności, lecz także istnieniem wadzy publicznej, tj. specjalnej wyodrębnionej ze spoeczeństwa grupy ludzi, posiadającej prawo stosowania i stosującej w imieniu klasy panującej przymus wobec tych grup spoecznych, przeciwko którym wadza ta jest sprawowana i które nie chciayby się jej podporządkować. Można zatem powiedzieć, że na ustrój polityczny każdego państwa skadają się zasady określające mechanizm sprawowania wadzy państwowej przez klasę panującą.