POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

imgW programie studiów prawniczych w Polsce do 1975 r. wykładany tu przedmiot figurował pod nazwą „prawo państwowe”. Nazwa ta używana była też powszechnie w literaturze polskiej okresu powojennego, podobnie zresztą jak w Związku Radzieckim i innych krajach socjalistycznych, a także w literaturze germańskiej, w dawnej literaturze rosyjskiej, jak również częściowo w literaturze polskiej okresu międzywojennego.

Zmieniony w 1975 r. program studiów prawniczych na oznaczenie wykładanego tu przedmiotu, a zatem i odpowiedniej gałęzi prawa, przyjął nazwę „prawo konstytucyjne”, używaną zwykle w literaturze anglosaskiej, romańskiej, jak też niekiedy polskiej okresu międzywojennego. Każda z tych nazw ma swoje dobre i złe strony. Obydwie mogą być używane zamiennie, pod warunkiem wszakże uświadamiania sobie, w jakim znaczeniu dany termin w konkretnym przypadku jest używany. Pamiętać bowiem należy, że tak nazwa „prawo konstytucyjne”, jak i nazwa „prawo państwowe” były i są używane w różnych znaczeniach.

DSM Dewelopment
http://www.dsm-dewelopment.pl
Mieszkania bezczynszowe, segmenty,
domy szeregowe Warszawa Białołęka.

Przy tym nie idzie tylko o to, że nazw tych używa się 1) na oznaczenie pewnej gałęzi prawa, czyli określonego zespołu norm prawnych oraz 2) na oznaczenie pewnej dziedziny wiedzy prawniczej, a więc wiedzy o określonej gałęzi prawa, ale obydwa omawiane terminy były i są używane na oznaczenie różnego zakresu norm prawnych.

Tags: ,