Termin „prawo konstytucyjne”

Termin „prawo konstytucyjne”, oznaczający określoną gałąź prawa, jest używany w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu wąskim, określa on zespół norm zawartych w konstytucji jako ustawie zasadniczej w państwie oraz w innych ustawach konstytucyjnych, wyróżniających się z całego systemu prawa (jak będzie o tym szerzej mowa w rozdziale poświęconym ogólnym wiadomościom o konstytucji) szczególną moc prawną. Po drugie, termin „prawo konstytucyjne” w szerokim tego słowa znaczeniu odpowiada określonej gałęzi prawa, a więc zespołowi norm prawnych wyróżnionych w systemie prawa nie według kryterium mocy prawnej, lecz według kryterium treści tych norm. Prawo konstytucyjne w tym znaczeniu odróżniamy od innych gałęzi prawa dlatego, że reguluje ono szczególną dziedzinę stosunków społecznych. Przedmiotem regulacji norm.

Tags: