Termin „wadza”

Termin „wadza” używany jest nie tylko w odniesieniu do wadzy państwowej. Mówi się np. o wadzy rodzicielskiej, wadzach różnych organizacji itp. Wadza państwowa jest jednym z rodzajów wadzy w ogóle. Terminu „wadza” używa się w dwóch znaczeniach: 1) w znaczeniu podmiotowym i 2) w znaczeniu przedmiotowym. W pierwszym przypadku oznacza on wskazanie podmiotu, do którego wadza (w znaczeniu przedmiotowym) należy, przy czym może to być oczywiście nie tylko państwo i występujący w jego imieniu organ, lecz także np. rodzice, opiekunowie, instancje organizacji spoecznych itp. W drugim przypadku, wskazuje on na specyficzny stosunek dwóch podmiotów: posiadającego wadzę do podporządkowanego wadzy, stosunek polegający na tym, że pierwszy z nich może narzucać swoją wolę drugiemu. Wadza ta, a więc możność narzucania swej woli, może tu się opierać: a) na przewadze siy, np. osoby uzbrojonej wobec bezbronnej