Najbardziej istotna cecha monarchii

Najbardziej istotną cechą monarchii nie jest nazwa organu stojącego na cele państwa monarcha może nosić tytu nie tylko króla, cesarza, księcia, emira itd., co się podaje, lecz np. i wodza), lecz to, że państwo jest rzeczą monarchy, że on sam z państwem się utożsamia. W gruncie rzeczy nie ma tu obywateli, są natomiast poddani monarchy. Monarcha jest tu nie reprezentantem państwa, lecz – prawnie – podmiotem wadzy najwyższej. Charakterystyczną cechą ustroju monarchicznego jest realizacja uniwersalistycznej koncepcji praw i wolności jednostki: prawa i wolności istnieją tu jako przywileje, a nie jako powszechne prawo.