Najbardziej istotna cecha monarchii

Najbardziej istotną cechą monarchii nie jest nazwa organu stojącego na cele państwa monarcha może nosić tytu nie tylko króla, cesarza, księcia, emira itd., co się podaje, lecz np. i wodza), lecz to, że państwo jest rzeczą monarchy, że on sam z państwem się utożsamia. W gruncie rzeczy nie ma tu obywateli, są natomiast poddani monarchy. Monarcha jest tu nie reprezentantem […]

Regulacja ustroju politycznego

Regulacja ustroju politycznego następuje nie tylko w konstytucji, lecz także w ustawodawstwie zwykym. W gruncie rzeczy wszystkie ustawy zwyke, będące źródami prawa konstytucyjnego, rozwijają postanowienia konstytucji w poszczególnych sprawach, a tym samym i zawarte w konstytucji podstawowe zasady ustroju politycznego. Co więcej, istnieją zasady ustroju politycznego, które nie muszą być i nie są prawnie utrwalone, a mimo to dziaają i […]