Charakter przepisów przejściowych

Charakter przepisów przejściowych w pewnym sensie i stopniu mają też te postanowienia konstytucji, które wskazują organ odpowiedzialny za wykonanie konstytucji, choćby przepisy te wT samej konstytucji nie zostay w ten sposób nazwane. Konstytucja może tu wskazywać np. rząd jako organ odpowiedzialny za przedożenie projektów ustaw potrzebnych do tego, aby obowiązujące ustawy zwyke byy zgodne z nowo przyjętą konstytucją. Odpowiedzialnym za […]

Podstawowe cechy systemu partii hegemonicznej

Podstawowe cechy systemu partii hegemonicznej są następujące: 1) istnieje więcej niż jedna partia, obok partii komunistycznej są także inne partie, które mogą być organizowane na różnych zasadach, zwykle jednak na zasadzie reprezentacji poszczególnych części ludu pracującego – chopów i drobnych posiadaczy w miastach

Pojęcie konstytucyjnej zasady suwerenności

Od pojęcia suwerenności należy odróżnić pojęcie konstytucyjnej zasady suwerenności. Pojęcie suwerenności (i suwerena) odzwierciedla istniejący w spoeczeństwie pewien stan faktyczny. Pojęcie zasady suwerenności jako zasady przyjętej w konstytucji, odzwierciedla pewien stan prawny. Przyjęta w konstytucji zasada suwerenności narodu, ludu czy ludu pracującego, jako podstawowa decyzja polityczna autorytetu ustrój oda, ma znaczenie normatywne. Konstytucja, wskazując na podmiot wadzy najwyższej w państwie, […]