Pojęcie konstytucyjnej zasady suwerenności

Od pojęcia suwerenności należy odróżnić pojęcie konstytucyjnej zasady suwerenności. Pojęcie suwerenności (i suwerena) odzwierciedla istniejący w spoeczeństwie pewien stan faktyczny. Pojęcie zasady suwerenności jako zasady przyjętej w konstytucji, odzwierciedla pewien stan prawny. Przyjęta w konstytucji zasada suwerenności narodu, ludu czy ludu pracującego, jako podstawowa decyzja polityczna autorytetu ustrój oda, ma znaczenie normatywne. Konstytucja, wskazując na podmiot wadzy najwyższej w państwie, […]